Clara Maria Osnes Jalland


DSCN75951-256x300

                 clara@mosengsdyreklinikk.no

Clara Maria Osnes Jalland er født og oppvokst i Oslo, og ble ferdig utdannet veterinær ved Tierärztliche Hochschule i Hannover, Tyskland, januar 2006. Etter studiene har Clara jobbet som smådyrpraktiker ved Nøtterøy Dyreklinikk, Fornebu Dyreklinikk og på smådyrsavdelingen ved Norges Veterinærhøgskole.

De siste årene har Clara holdt på med en doktorgrad i prionsykdommer (et feilfoldet protein i hjernen som holdes ansvarlig for sykdommene; kugalskap, Creutzfeldt Jacobs sykdom og skrapesyke hos sau) og skal etter planen disputere i løpet av 2016.

Clara begynte hos oss våren 2016 og har bred interesse innen kirurgi og indremedisin. I tillegg har Clara en forkjærlighet for våre mer eksotiske husdyr. Under oppveksten hadde Clara mange ulike dyr, både rotte, undulat, kanin og hund. I dag har Clara kaninene Lisa og Popcorn og hele syv vaktler.

Spesial felt: poliklinikk, indremedisin, bløtvevskirurgi, tannbehandling, kanin og gnagere